• Ormari

Metalni ormar namenjen urednom odlaganju odeće i ličnih predmeta. Idealan je za radnike u fabrikama, uslužnim objektima, za teretane i fitnes centre, ordinacije... Prikladan je i za kancelarije.

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2023 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX