• Protivpožarni aparati
Pyrokey predstavlja kompletno automatski ili manualni protivpožarni sistem čija se intervencija zasnica na zatvaranju ventilacija i blokiranju daljeg dovoda gasa. U kuhinjama restorana i velikim zajednicama ovaj sistem je veoma dobar, jer rizik od požara potiče od mnogobrojnih zapaljivih tvorevina kao što su ulje i masnoċa koje zajedno sa visokim temperaturama u odvodnim kanalima (cevima) aspiratora predstavljaju pretnju i osnov paljenja u slučaju požara. Odvodni kanali (cevi) aspiratora, njegovi filteri i sam aspirator stvaraju u kuhinji svod na kome se neprekidno (svakodnevno) taloži masnoċa što predstavlja veliku opasnost, jer i jedna mala varnica izaziva u aspiratoru ili na površini za kuvanje brzo izbijanje vatre. Običan protivpožarni aparat je beskoristan kod požara sa nataloženim masnoċama i u odvodnim kanalima aspiratora. Nemoguċe je koristiti protivpožarne aparata punjene prahom za gašenje požara ili ugljen dioksidom, jer neċe imati efekat u ovom slučaju. Pyrokey je sistem (proizvod) specijalizovan da se koristi u kuhinjama. Automatski, radi 24 časa, nije mu potrebno napajanje električnom energijom ili mala kontrolna centrala. Gašenje požara se zasniva na uništavanju, brzom hlađenju i prodiranju u nataloženu masnoċu u odvodnom kanalu (cevi) aspiratora, a sloj otporne pene koji se formira sprečava gorenje. Penilo je specijalne klase F, koje se menja svakih 10 godina. Mlaznice štite prostor kuhinje poput kapuljače koje se izbacuju automatski u slučaju požara. Instalacija sistema je brza, a održavanje je vrlo jednostavno. Ispiranjem vodom se vrlo lako uklanja nakon gašenja požara. Pyrokey sistem se upotrebljava u svim velikim lancima brze hrane i ugostiteljstvu. U Engleskoj je obavezan u svim kuhinjama restorana, hotela i velikih zajednica, kao što su škole, obdaništa, bolnice, starački domovi i slično.

Automatski protivpožarni sistemi sprinkler se danas koriste kao najčešċi vid zaštite od vatre . Filozofija sprinklera se zasniva na delovanju odgovarajuċe količine vode (što manje to bolje) na pravom mestu (u središtu vatre) u pravo vreme (što pre to bolje). Mnogi uobičajeni sistemi se snabdevaju vodom iz gradske mreže, ali se sve više postavljaju rezervoari sa vodom, sa pumpama da bi se obezbedio odgovaravajuċi tok vode i pritisak.

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2018 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX