• Protivpožarni aparati
FIREKILL je boca pod pritiskom napunjena ABC prahom. To je automatski sistem sa rucnim daljincem. Opremljen je i termoosetljivom kuglom na 93C (po zahtevu na 68C i 141C).
Firekill ima univerzalni ventil, kompletno automatski, koji radi bez ikakvog izvora energije. Ima i električni aktuator.
FIREKILL jedinstven ventil ima 2 izlaza, diametar 3/8 cevi i 2 mlaznice.
Prednost FIREKILL-a je što može da izbaci mlaz sa preciznošću u tačke rizične za požar. Pogodan je i za garaže, skladišta i td.

Automatski protivpožarni sistemi sprinkler se danas koriste kao najčešċi vid zaštite od vatre . Filozofija sprinklera se zasniva na delovanju odgovarajuċe količine vode (što manje to bolje) na pravom mestu (u središtu vatre) u pravo vreme (što pre to bolje). Mnogi uobičajeni sistemi se snabdevaju vodom iz gradske mreže, ali se sve više postavljaju rezervoari sa vodom, sa pumpama da bi se obezbedio odgovaravajuċi tok vode i pritisak.

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2018 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX