• Protivpožarni aparati

Prenosni protiv požarni aparati za gašenje požara eko gasom namenjeni gašenju požara u elektronskim računarskim centrima. Onemogućena pojava termo-šoka za vreme gašenja. Namenjeni su za gašenje početnih požara klase A i B. Posude su izrađene po najnovijim standardima EU.

Slični proizvodi

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2018 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX