• Protivpožarni aparati
  • Protivpožarni aparati
Vatrogasni aparati za gašenje požara penom sa pogonskim gasom su namenjeni su za gašenje požara klase B, a mogu se koristiti i za gašenje požara klase A. Izrađuju se prema standardima SRPS Z.C2.155 za prevozne i SRPS Z.C2.055 za ručne prenosne. Idealni su za upotrebu na javnim mestima, supermarketima, hotelima... Za razliku od praha koji pri gašenju požara smanjuje vidljivost i povećava paniku, gašenje penom omogućava punu vidljivost tokom čitavog trajanja pražnjenja aparata i gašenja požara. Vreme pražnjenja je duže nego kod aparata sa prahom.

Slični proizvodi

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2018 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX