Preduzeċe Todoroviċ je osnovano 1991.godine. Sedište firme je u Kragujevcu. 1998.god firma ulazi u program proizvodnje uređaja za gašenje požara. Ostaje porodična firma koja zapošljava još 20 novih saradnika - nova delatnost je brzo razvijena investirajuċi sredstva u opremu za proizvodnju boca vatrogasnih aparata i druge uređaje iz ove oblasti.

        Uspostavljena je saradnja sa inostranim firmama i proizvedeni su uređaji koji su dobili ateste od ovlašċenih institucija u Srbiji i Crnoj Gori koji važe i u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije (Makedonija, Bosna i Hrvatska).

Sadašnji proizvodni program obuhvata:

  • PP aparati punjeni prahom pod stalnim pritiskom za automobile i kamione (1kg, 2kg, 3kg) JUS Z.C2.035, DIN EN3
  • PP aparati punjeni prahom pod stalnim pritiskom za industrijske hale, benzinske pumpe, garaže (6kg, 9kg, 25kg, 50kg, 100kg) JUS Z.C2.035, JUS Z.C2.135, DIN EN3
  • PP aparati CO2 program (5kg, 10kg, 30kg, 60kg) JUS Z.C2.022, BSS 5423 CEN
  • PP aparati punjeni gasom NAF (zamena za halon)
  • Stabilni sistemi i plafonjere
  • Hidrantski ormari raznih oblika i dimenzija, hidrantska oprema
  • Obrada metala - deformisanje.

        Firma vrši usluge presovanja izradom otpreska od lima debljine 0.5 - 3mm. Imamo veliko iskustvo u dubokom izvlačenju (tief liehung) - za otpreske obezbeđujemo i alate.
Sedište firme, proizvodni pogon i oprema su u industrijskoj zoni Kragujevca na 1800m2 prostora. Danas, preduzeċe proizvodi 20.000 različitih PPA godišnje. Preduzeċe Todoroviċ izvozi svoje proizvode u Hrvatsku, BiH, Grčku, Italiju.

        Radi poveċanja konkurentnosti firma pažljivo prati razvoj u oblasti protivpožarnih uređaja i održava kontakte sa vodeċim evropskim firmama.
        Do sada dostignuta pouzdanost i solidnost izvedbe imaju za posledicu da svakodnevno poveċava tražnja i proširuje tržište. Paralelno sa prodajom vrši se i edukacija kupaca.
        Nabavkom protivpožarnih uređaja poveċavate svoju i bezbednost drugih u firmi, kuċi, automobilu itd.

Protivpozarni aparati i oprema