• Protivpožarni aparati
  • Protivpožarni aparati
Prevozni protivpožarni aparat pod stalnim pritiskom namenjen je za gašenje početnih požara A, B i C klase, kao i požara na električnim instalacijama do 1000 volti sa rastojanja od najmanje 1 m. Boca aparata je izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima i plastificirana poliesterskim smolama, što je čini otpornim na vremenske uslove. Može se odlagati u kućice za aparate koje firma “Todorović” d.o.o. proizvodi. Aparat se može upotrebljavati za gašenje požara u javnim zgradama, industrijskim halama, na benzinskim pumpama...
Punjen je viskokvalitetnim ABC prahom nemačkog proizvodjača “Rühl”. Temperaturno područje primene je od -30 ºC do +60 ºC. Aparat poseduje EN1866 sertifikat izdat od strane “MPA Dresden” GmbH`, kao i domaće sertifikate SRPS EN 1866-1 i SRPS Z.C2.135.

Slični proizvodi

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2024 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX